EV Conversion Registration Rules for Croatia

1. nije dozvoljeno mijenjati strukturu i integritet šasije 1.1 nije dozvoljeno variti dodane terete za šasiju 1.2 ukoliko se ipak vari po šasiji, to mora izvršiti atestirani varioc 2. dodane terete (primarno nosač motora i baterijskog paketa) i strukture preporučeno je montirati na već postojeće rupe na šasiji 3. ne smiju se raditi izmjene na […]

Read More